Про Асоціацію

Асоціація україністів Австралії та Нової Зеландії (АУАНЗ) об’єднає україністів у різних галузях, які діють у цьому регіоні.

Завданнями Асоціації є:

  • сприяти україністичним студіям в Австралії і Новій Зеландії. З цією метою Асоціація сприяє співпраці науковців, які працюють у різних галузях україністики; сприяє зв’язкам з закордонними вченими й науковими установами; сприяє дослідам та публікаціям у галузі україністики; сприяє розвиткові навчання україністики в австралійських та новозеландських університетах та інших вищих навчальних закладах; влаштовує від часу до часу наукові конференції Асоціації; повідомляє про Міжнародні Конгреси Україністів, які відбуваються щотри роки, та заохочує до участі в них україністів з Австралії та Нової Зеландії
  • бути приєднаною до Міжнародної Асоціації Україністів
  • втримувати зв’язок з іншими науковими організаціями
  • видавати двомовний неперіодичний бюлетень